Cassanova

Jakubská cesta 61
974 01 Banská Bystrica
ICO: 42394520, DIC: 2120040890

Martin Kollár
telefón: 0903 121 984
mail: cassanova@cassanova.sk

Žobrácka kára

  Dobro, zlo, slzy aj smiech, pretvárka, lož a faloš, chudoba a bohatstvo - poznáte ho dnes tak ako aj v minulosti.

  Prefíkanosť falošných žobrákov je odhalená ich dobrodincami, ktorí sa snažia o ich vytrestanie a tak dať zadosťučinenie spravodlivosti ... a tak večný boj medzi dobrom a zlom začína.