Cassanova

Jakubská cesta 61
974 01 Banská Bystrica
ICO: 42394520, DIC: 2120040890

Martin Kollár
telefón: 0903 121 984
mail: cassanova@cassanova.sk

Orientálny bazár

Atmosféra pravého historického Orientálneho trhu ožíva. Prekvapenia ktoré bazár plný stánkov a obchodníkov skrýva pred Vami ešte len čakajú. Orientálna atmosféra Vám pohltí do svojho víru a vy sa razom ocitnete v inom svete...

 - bazár je umiestnený vo veľkom stane, prípadne hale je vyzdobená tak aby bol priestor opticky uzavretý, a ľudia pri vstupe museli cez bazár prejsť
-stánky a postavy na bazáre, každý predávajúci má vlastný kúta a láka potencionálnych zákazníkov, typickým bazárovým spôsobom
- obchodník so zbraňami a zbrojou 
- obchodník s latkami, kobercami a šatami
- obchodník s korením
- ponúkač rôznych pochutín - orieškov
- obchodník so šperkami
- obchodník s lanami a sieťami
- krotiteľ hadov - fakír
- fajčiareň vodnej fajky
 
Doplnkové programy
- fakír s ukážkami fakírskeho umenia
- ohňová show
- šermiarske vystúpenia upravené na danú tematiku - arabský a turecký svet