Cassanova

Jakubská cesta 61
974 01 Banská Bystrica
ICO: 42394520, DIC: 2120040890

Martin Kollár
telefón: 0903 121 984
mail: cassanova@cassanova.sk

Historický vojenský tábor

Tak ako dnes, aj v minulosti vojaci väčšinu času netrávili na bojovom poli, ale na pochodoch a v tábore. Predvedieme Vám dobový výjav historického vojenského tábora so stanmi. Ukážky chladných a strelných zbraní, zbroje a iných dobových kuriozít. V tábore prebieha typický táborový život, výcvik, čistenie zbraní, varenie, upratovanie o ostatné činnosti, ktoré divákovi priblížia život vtedajších žoldnierov a vojakov. Divák si môže zblizka pozrieť dané rekvizity aj s odoborným výkladom.