Cassanova

Jakubská cesta 61
974 01 Banská Bystrica
ICO: 42394520, DIC: 2120040890

Martin Kollár
telefón: 0903 121 984
mail: cassanova@cassanova.sk

Betlehem

Živý biblický výjav o narodení Ježiša Krista v Betleheme tak ako ho všetci poznáme. Živý biblický výjav s anjelom, živými zvieratkami či padajúcou hviezdou, zaslzí pohľady malých aj veľkých tesne pred sviatkom lásky a pohody, sviatkom Vianoc.

Dobrý anjel zvestuje radostnú novinu, v drevená maštalka v Betleheme ožíva novým životom. Márii a Jozefovi sa narodilo malé Jezuliatko. Božieho syna prídu pozdraviť a obdarovať miestny pastieri, ale aj mudrci z ďalekého východu, ktorých padajúca hviezda na oblohe k tomuto miestu privedie. Avšak dobrý anjel zvestuje aj varovanie – mocný kráľ Herodes chce Jezuliatko zo sveta zniesť a preto musí Jozef  s rodinou do Egypta utiecť aby zachránil nevinné dieťa ... budúceho spasiteľa Ježiša Krista.