Cassanova

Jakubská cesta 61
974 01 Banská Bystrica
ICO: 42394520, DIC: 2120040890

Martin Kollár
telefón: 0903 121 984
mail: cassanova@cassanova.sk

Historické sprievody

Za zvuku bubnov a poľníc, vlajúcich zástav a spevu oživí historický sprievod každé mestské alebo obecné slávnosti. Jazdci na koňoch, pikanieri, pochodujúci mušketieri dávajúci na počesť richtára slávnostnú salvu či šašo prepletajúci sa celým sprievodom zaujmú rozveselia návštevníkov každého podujatia.

Možná kombinácia s rôznymi inými výjavmi a programami.