Cassanova

Jakubská cesta 61
974 01 Banská Bystrica
ICO: 42394520, DIC: 2120040890

Martin Kollár
telefón: 0903 121 984
mail: cassanova@cassanova.sk

Janičiarska jednotka

V dobách nájazdov osmanských turkov na naše územie, nejedno dieťa bolo unesené a domov sa nikdy nenavrátilo. Áno, práve z týchto unesených detí, pozbieraných z celej juhovýchodnej a strednej Európy vznikla najobávanejšia a najelitnejšia jednotka Osmanského sultána  –  Janičiari.

Dokonale vycvičený v streľbe, boji a taktike, nebojácny a bez záväzkov a morálnych predsudkov vždy bojovali v prvých líniách osmanského vojska a boli najobávanejším protivníkom všetkých európskych veliteľov. Prísna disciplína a kázeň, odvaha a bojový duch, z nich vytvorili prežívajúcu legendu až do dnešných časov...