Cassanova

Jakubská cesta 61
974 01 Banská Bystrica
ICO: 42394520, DIC: 2120040890

Martin Kollár
telefón: 0903 121 984
mail: cassanova@cassanova.sk

Zoznam členov

Členovia:                                               Pauzujúci členovia:    
Belec - Ivan Belička                                 André - Andrej Albert      
Piroh - Rastislav Vierik                               
Kolo - Martin Kollár                                                
Banán - Radovan Striha                             
Žila - Ján Slaný
Dorota - Dominika Kollárová
Mirisita - Miroslava Beličková
Patres - Patrik Blaško                              
Miška - Michaela  Kossovičová
Dobroš - Rasťo Dobrota
 
Čakatelia:                                              Spolupracujúci ex-členovia: 
                                                              Tragéd - Štefan Lengyel