Cassanova

Jakubská cesta 61
974 01 Banská Bystrica
ICO: 42394520, DIC: 2120040890

Martin Kollár
telefón: 0903 121 984
mail: cassanova@cassanova.sk

Vpadli turci na Ponikä

 Dvaja dedinský mládenci podľahnú regrútskym sľubom o kráse vojenského remesla a nechajú sa zverbovať.  Ale vojna nie je len o prepíjaní žoldu v krčme... aj s Turkom sa treba porátať