Cassanova

Jakubská cesta 61
974 01 Banská Bystrica
ICO: 42394520, DIC: 2120040890

Martin Kollár
telefón: 0903 121 984
mail: cassanova@cassanova.sk

Anteprima fortuna

 Ako už názov napovedá, všetko je o šťastí a to platilo aj v dobách baroka.

Mestský šermiarsky spolok sa vydáva na potulky mestom, predviesť svoju šikovnosť a zručnosť pred zrakom širokého obecenstva. Aby okolitý ľud nenabral dojem, že všetko je dopredu dohodnuté, zbrane a duelanti sa losujú. Práve to Vám prihotoví množstvo nečakaných situácií a zvratov.

Kordy, dýky, šable, meče, tesáky aj partizána a šidlo v rukách skúseného šermiarskeho majstra, šermiarov či markytánok Vás pobavia aj ohúria svojou šikovnosťou