Cassanova

Jakubská cesta 61
974 01 Banská Bystrica
ICO: 42394520, DIC: 2120040890

Martin Kollár
telefón: 0903 121 984
mail: cassanova@cassanova.sk

Hvezdár z Medeného mesta

Jedného dňa sa na nebi kométa - vlasatica zjavila a zvestovala nešťastné časy pre uhorský ľud. Príbeh astrologikusa Pribicera o tom, ako on z hviezd osud svoj chcel vyčítať.