Cassanova

Jakubská cesta 61
974 01 Banská Bystrica
ICO: 42394520, DIC: 2120040890

Martin Kollár
telefón: 0903 121 984
mail: cassanova@cassanova.sk

Kozácke skúšky

Stať sa ruským kozákom alebo uhoským hajdúchom vôbec nie je ľahké. Každý mladý musí prejsť skúškami ktoré si podľa svojho uváženia vymyslia starí.  A častokrát to nie sú jednoduché úlohy...

V čase protitureckých bojov sa na našom území vyskytli aj kozácke vojská. Jedna malá jednotka táborila aj pri Bystrici. Pri vzájomnom strete ruských kozákov a  uhorských hajdúchov vysvitne, že mladí z ich jednotiek ešte nemajú zložené skúšky dospelosti, tak prečo ich nevyskúšať naraz.

Úsmevný príbeh prečo sa starým kozákom alebo hajdúchom nemožno len tak stať.

 

Kozáci