Cassanova

Jakubská cesta 61
974 01 Banská Bystrica
ICO: 42394520, DIC: 2120040890

Martin Kollár
telefón: 0903 121 984
mail: cassanova@cassanova.sk

Žoldnérov príbehi, bitki i pitki

Žoldnéri, naverbovaný chlapi ktroŕí bojujú nie pre čest a právo, ale len pre peniaze. A práve peniaze sú za každým, čo i len malým sporom, ktorý medzi nimi prepukne...