Cassanova

Jakubská cesta 61
974 01 Banská Bystrica
ICO: 42394520, DIC: 2120040890

Martin Kollár
telefón: 0903 121 984
mail: cassanova@cassanova.sk

Mušketierske ráno

Veru, ťažko je byť mušketierom keď vás po prehýrenej noci kapitán do výcviku obháňa. Kapitán je prísny a chlapom nič z výcviku neodpustí,  ale keď treba, vie byť aj spravodlivý...